Ngân Hàng Hồng Kông

Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải có trụ sở đặt tại Hồng Kông và cũng là Ngân hàng lớn nhất có vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Hồng Kông.

1. Thông tin chung

  • Tên chính thức: Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải
  • Trụ sở: Hồng Kông
  • Giám đốc điều hành: Peter Wong
  • Nhà sáng lập: Thomas Sutherland
  • Thành lập: 3/1865
  • Các công ty con: Ngân hàng Hằng Sinh, HSBC Bank
  • Các tổ chức mẹ: HSBC, HSBC Asia Holdings B.V
ngan-hang-hong-kong
Peter Wong là Giám đốc điều hành hiện tại của Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải.

2. Lịch sử hình thành

Thành lập tại Hồng Kông vào tháng 3/1865 và tại Thượng Hải vào tháng 4/1865, ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải là sáng lập viên và là thành viên chủ chốt của Tập đoàn HSBC, là ngọn cờ đầu của Tập đoàn tại khu vực châu Á Thái Bình Dương và là tổ chức ngân hàng lớn nhất tại Hồng Kông.

Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải là tập đoàn lớn thứ 4 thế giới về tài sản, tính đến ngày 31/12/2007 tổng tài sản là  1.861 tỷ USD. Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải báo cáo tài chính bằng dollar Mỹ vì 80% doanh thu đến từ đất nước Anh, chỉ 20% doanh thu tại Hồng Kông.

Hiện nay cổ phiếu của tập đoàn đang được niêm yết và giao dịch tại các sở giao dịch chứng khoán London, Hong Kong, Paris, New York và Bermuda.

3. Các sản phẩm và dịch vụ của Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải

Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải cung cấp rất nhiều loại hình dịch vụ để phục vụ nhu cầu của các khách hàng lẻ, các doanh nghiệp và tổ chức tài chính. Những dịch của Ngân hàng bao gồm: Quản lý tài chính cá nhân, quản lý tài sản, dịch vụ tài chính doanh nghiệp, dịch vụ tài chính toàn cầu, dịch vụ thanh toán và quản lý tiền tệ, dịch vụ ngoại hối và thị trường vốn, dịch vụ thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại.

Dịch vụ tài chính cá nhân và quản lý tài sản

Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính cá nhân bao gồm: tài khoản vãng lai, tài khoản an lợi, thẻ thanh toán quốc tế, tiền gửi có kỳ hạn, thẻ tín dụng, tiền gửi cấu trúc, ngoại hối, thấu chi, cho vay tín chấp và cho vay thế chấp.

Đồng thời Ngân hàng cũng cung cấp đa dạng các loại dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ khách hàng cao cấp, quản lý tài sản, dịch vụ khách hàng qua ATM và qua điện thoại.

ngan-hang-hong-kong
Trụ sở Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải tại Hồng Kông

Dịch vụ tài chính doanh nghiệp

Dịch vụ tài chính doanh nghiệp cũng là chính sách được Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải xem trọng. Những dịch vụ cho doanh nghiệp gồm có: dịch vụ thanh toán và quản lý tiền tệ, dịch vụ tài khoản, các khoản vay ngắn hạn, các khoản vay trung và dài hạn, các khoản vay vốn và phát hành trái phiếu doanh nghiệp, ngân hàng trực tuyến, tài trợ thương mại quốc tế, các công cụ phòng ngừa rủi ro lãi suất và tỉ giá, các sản phẩm dịch vụ trái phiếu và thẻ tín dụng doanh nghiệp.

Dịch vụ tài chính toàn cầu

Dịch vụ tài chính toàn cầu của Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải chủ yếu cung cấp dịch vụ cho các tổ chức chính phủ, các tổ chức tín dụng lớn trên thế giới và các tập đoàn đa quốc gia. Những dịch vụ này bao gồm: dịch vụ ngân hàng đầu tư, dịch vụ ngân hàng dành cho các tổ chức doanh nghiệp, dịch vụ thanh toán và quản lý tiền tệ, dịch vụ tài trợ dự án và xuất khẩu.

Dịch vụ thanh toán và quản lý tiền tệ

Với dịch vụ này các khách hàng sẽ được cung cấp các dịch vụ như: quản lý tài khoản và số dư tài khoản, quản lý thanh khoản thanh toán, quản lý tiề mặt. Đồng thời Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải sẽ hỗ trợ khác hàng nhu cầu thu và chi tiền mặt trên toàn thế giới.

Dịch vụ ngoại hối và thị trường vốn

Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải cung cấp các giao dịch quyền lựa chọn hối đoái, hoán đổi lãi suất, sản phẩm phái sinh tín dụng, sản phẩm phái sinh kim loại quý và sản phẩm đầu tư có cấu trúc.

Dịch vụ thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại

Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải cung cấp giải pháp toàn diện cho các dịch vụ chứng từ, đặc biệt là những giải pháp này sẽ được thiết kế riêng cho từng doanh nghiệp với quy mô khác nhau. Bao gồm: tín dụng thư, tài trợ thương mại, tài trợ thương mại phức hợp, tài trợ chuỗi cung ứng cho nhà cung cấp,…

ngan-hang-hong-kong
Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải có chi nhánh tại Việt Nam

Hiện nay các giải pháp điện tử cho hoạt động giao dịch trực tuyến cũng được Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải đầu tư và kết nối trên toàn cầu, đảm bảo cho khách hàng có thể sử dụng dịch vụ mọi lúc mọi nơi.

  • Dịch vụ thanh toán điện tử: Đây là dịch vụ cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch xuất nhập khẩu như mở và tu chỉnh Tín Dụng Thư, thanh toán chứng từ nhập khẩu, chuyển nhượng Tín Dụng Thư xuất khẩu, đồng thời tiếp cận mọi thông tin tức thời về tài khoản xuất nhập khẩu.
  • [email protected]: Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải cung cấp miễn phí tiện ích thông báo qua thư điện tử ngay sau khi các giao dịch thanh toán quốc tế được thực hiện.
  • Dịch vụ dò tìm bộ chứng từ chuyển phát toàn cầu: Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải cung cấp dịch vụ dò tìm bộ chứng từ chuyển phát toàn cầu, cho phép khách hàng dò tìm và truy cứu nhanh về tình trạng các bộ chứng từ trên toàn cầu 24 giờ một ngày, 7 ngày 1 tuần và hoàn toàn miễn phí.