ISRAEL

Ngân hàng Israel là ngân hàng trung ương của Israel. Nó nằm ở Jerusalem, với một văn phòng chi nhánh tại Tel Aviv. Thống đốc hiện nay là Karnit Flug.

1. Lịch sử hình thành

Năm 1948 Israel giành được độc lập, từ đó quyền phát hành nợ được trao lại cho Ngân hàng Anglo-Palestine. Vào năm 1950 ngân hàng này đã được tái lập lại dưới dạng Israel, tuy nhiên chính sách tiền tệ và giám sát ngân hàng vẫn là Bộ Tài chính.

Ngày 24/8/1954 Knesset thông qua Luật ngân hàng của Israel nhượng lại chức năng phát hành tiền tệ và các chức năng quản lý tiền tệ của Bộ Tài chính và thành lập ngân hàng Israel. Năm 1985 ngân hàng này hoàn toàn hoạt động độc lập, năm 1992 ngân hàng này quản lý chính sách tiền tệ để đáp ứng mục tiêu lạm phát do chính phủ Israel đưa ra.

Năm 2010, theo đánh giá của Niên giám Cạnh tranh Thế giới của IMD, Ngân hàng Israel được xếp hạng đầu tiên trong số các ngân hàng trung ương về chức năng hoạt động hiệu quả của nó.

Tháng 3/2010, Knesset lại thông qua một ngân hàng mới của Luật Israel có hiệu lực vào ngày 1/2010. Luật mới này xác định các mục tiêu hoạt động của ngân hàng hiện tại và cung cấp cho sự độc lập của ngân hàng trong việc xác định các công cụ chính sách của mình và cách thực hiện chúng. Bộ Luật này đánh dấu sự thay đổi một khuôn khổ trong luật ngân hàng Israel, nó đã thực hiện được những quyết định về lãi suất và chính sách tiền tệ của Ủy ban Tiền tệ và được Hội đồng Giám sát của Bộ Tài chính phê duyệt. Nhờ bộ luật này mà Ngân hàng Israel đã trở nên phù hợp với các thủ tịc và quyết định của các tổ chức tài chính khác trong đất nước.

Hiện tại Ngân hàng Israel đóng vai trò quan trọng và quyết định đối với nền kinh tế của đất nước.

israel
Ngân hàng trung ương Israel
2. Lãnh đạo

Ngân hàng Israel mặc dù có thống đốc riêng nhưng chủ sở hữu vẫn là Chính phủ Israel. Thống đốc Ngân hàng Israel qua các thời kỳ là:

  1. David Horowitz : 1954 – 1971
  2. Moshe Sanbar: 1971 – 1976
  3. Arnon Gafni: 1976 – 1981
  4. Moshe Mendelbaum: 1982 – 1986
  5. Michael Bruno: 1986 – 1991
  6. Jacob A. Frenkel: 1991 – 2000
  7. David Klein: 2000 – 2005
  8. Stanley Fischer: 2005 – 2013
  9. Karnit Flug: 2013 – hiện nay.

3. Các nhóm ngân hàng lớn của Ngân hàng Israel

Ngân hàng tại Israel chia ra làm các nhóm ngân hàng khác nhau và thực hiện những chức năng, nhiệm vụ khác nhau cũng như phục vụ các đối tượng khách hàng khác nhau.

Nhóm Hapoalim

Israel
Lãnh đạo nhóm Ngân hàng Hapoalim hiện tại.

Ngân hàng Hapoalim hay còn gọi là Ngân hàng Công nhân. Đây là ngân hàng lớn nhất tại Israel, nó có vai trò quan trọng nhất trong nền kinh tế Israel và có sự hiện diện trong thị trường tài chính toàn cầu.

Hiện tại, Ngân hàng Hapoalim có 250 chi nhánh ngân hàng, 7 trung tâm kinh doanh, 22 chi nhánh kinh doanh, hơn 600 máy ATM và hợp tác với hầy hết các doanh nghiệp lớn trong nước. Cổ phiếu của ngân hàng được giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tel Aviv .

Nhóm Bank Leumi

Israel
Lãnh đạo nhóm Ngân hàng Leumi hiện tại

Ngân hàng Leumi hay còn gọi là Ngân hàng Quốc gia, nó cũng là một ngân hàng lớn của Israel, được thành lập vào ngày 27/2/1902 tại Jaffa.

Ban đầu Ngân hàng này có tên là Công ty Anglo Palestine và là công ty con của Tập đoàn Jüdische Kolonienbank Limited. Ngân hàng này được thành lập trong hoàn cảnh phong trào Zionist để thúc đẩy ngành công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, và cơ sở hạ tầng.

Năm 1981 Ngân hàng Leumi được quốc hữu hóa, nhưng chủ yếu vẫn ở trong tay tư nhân, chính phủ Israel là cổ đông lớn nhất với 14,8% cổ phần. Các cổ đông khác bao gồm: Shlomo Eliyahu và Branea Invest nắm 10%, còn lại 60% do công chúng nắm giữ. Cổ phiếu của Ngân hàng Leumi được giao dịch trên Thị trường Chứng khoán Tel Aviv .

Năm 2015 Ngân hàng Leumi là ngân hàng lớn nhất của Israel, có văn phòng đại diện ở rất nhiều nước ngoài: Luxembourg, Jersey, Mỹ, Mexico, Thụy Sĩ, Anh, Uruguay, Rumani và Trung Quốc.

Nhóm ngân hàng Giảm giá   

Ngân hàng giảm giá Israel còn được gọi là ngân hàng giảm giá Palestine hoặc ngân hàng giảm giá Eretz Yisrael.

Ngày 5/4/1935 Ngân hàng giảm giá Israel được thành lập bởi Leon Recanati – một người nhập cư mới từ Hy Lạp và là người đứng đầu cộng đồng người Do Thái tại Thessaloniki. Lúc đó ngành ngân hàng đang tập trung vào thương mại nước ngoài và có định hướng lấp đầy lỗ hổng của Sephardic trong ngành ngân hàng.

Khi mới thành lập Ngân hàng giảm giá Israel hoạt động trong một cửa hàng tại 39 Yehuda Halevi St tại Tel Aviv. Ngay từ khi mới thành lập Ngân hàng giảm giá đã chứng minh được sự độc đáo của riêng mình.Nó được mở cửa cho khách hàng cá nhân chứ không chỉ phục vụ cho các thương gia và tổ chức như các ngân hàng  Palestine vào thời điểm đó.

Năm 1948, Ngân hàng Ottoman Bank – ngân hàng nước ngoài khá lớn tại thời điểm hiện tại đã sáp nhập với Ngân hàng Giảm giá và giúp Ngân hàng Giảm giá trở thành ngân hàng lớn thứ hai của Israel.

Năm 1952, Ngân hàng Giảm giá có 40 chi nhánh trên toàn quốc và đổi tên thành Ngân hàng Giảm giá Israel.

Năm 1957, Ngân hàng Giảm giá sáp nhập với Ngân hàng Hapoalim và quỹ tín dụng và tiết kiệm của Histadrut năm 1957.  Hiện tại Ngân hàng này có 260 chi nhánh, 5.700 nhân viên, tổng tài sản lên đến 48 tỷ USD.

Nhóm Mizrahi-Tefahot Bank

Lãnh đạo nhóm Ngân hàng Mizrahi-Tefahot hiện tại.

Năm 2004 Bank Mizrahi HaMeuhad và Bank Tefahot sáp nhập với nhau và thành lập nên Ngân hàng Mizrahi-Tefahot.

Ngân hàng Mizrahi-Tefahot là ngân hàng lớn thứ tư trong các nhóm ngân hàng của Israel. Hiện tại ngân hàng này có 140 chi nhánh, nó là ngân hàng lớn và uy tín nhất trong số các ngân hàng cho vay thế chấp của Israel.

Nhóm Ngân hàng Quốc tế Đầu tiên

Ngân hàng Quốc tế Đầu tiên của Israel có tên tiếng Anh là HaBank HaBeinleumi. Đây là ngân hàng lớn thứ năm trong nhóm các Ngân hàng Israel. Khách hàng chủ yếu của ngân hàng này là những doanh nghiệp lớn trong nước, ngoài ra thì một số thương gia và công dân bình thường cũng giao dịch tại ngân hàng này.