Canada

Ngân hàng Canada là ngân hàng trung ương của quốc gia. Vai trò chính của ngân hàng Canada chính là thúc đẩy kinh tế tài chính của đất nước.

1. Lịch sử ngân hàng

Năm 1934 Ngân hàng trung ương Canada được thành lập, nhưng phải đến tháng 3/1935 ngân hàng mới được mở cửa.

Năm 1938 Ngân hàng trung ương Canada trở thành công ty Crown thuộc chính phủ liên bang. Đạo luật Ngân hàng Canada đã được sửa đổi nhiều lần trong những năm qua, nhưng lời mở đầu của Đạo luật vẫn chỉ có một: “Ngân hàng  trung ương Canada tồn tại để  điều chỉnh tín dụng và tiền tệ vì lợi ích tốt nhất cho đời sống kinh tế của đất nước.

Canada
Ngân hàng trung ương Canada

Hiện tại trụ sở chính của Ngân hàng trung ương Canada nằm tại số 234, Phố Wellington, Ottawa, ON K1A 0G9. Đây cũng là khu phố có trụ sở Quốc hội và Tòa án tối cao của Canada.

2. Các thống đốc ngân hàng

Trải qua hơn 80 năm hình thành và phát triển, Ngân hàng trung ương Canada có 9 thống đốc đảm nhiệm chức vụ, lần lượt là:

 1. Graham Towers: 1934 ‒ 1954
 2. James Coyne: 1955 ‒ 1961
 3. Louis Rasminsky: 1961 ‒ 1973
 4. Gerald Bouey: 1973 ‒ 1987
 5. John Crow: 1987 ‒ 1994
 6. Gordon Thiessen: 1994 ‒ 2001
 7. David Dodge: 2001 ‒ 2008
 8. Mark Carney: 2008 – 2013
 9. Stephen S. Poloz: 2013 – 2020

3. Cơ cấu tổ chức ngân hàng

Ngân hàng trung ương Canada do cơ quan hoạch định chính sách và Hội đồng quản trị giám sát và quản lý. Ngân hàng sẽ chịu trách nhiệm về những vấn đề tiền tệ, tài chính của đất nước.

Hội đồng quản trị Ngân hàng gồm có 1 Thống đốc, 1 Phó Thống đốc cao cấp và 4 Phó Thống đốc.

Thống đốc

Thống đốc Ngân hàng chính là Tổng Giám đốc của Ngân hàng có trách nhiệm kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Thống đốc cũng là chủ tịch của Hội đồng quản trị, có trách nhiệm lãnh đạo, đưa ra chính sách, định hướng và thực hiện những chính sách này nhằm đạt mục tiêu mà Ngân hàng và Chính phủ phê duyệt.

Thống đốc sẽ được bổ nhiệm bởi các giám đốc độc lập với sự chấp thuận của Thống đốc trong Hội đồng (Nội các Liên bang). Mỗi Thống đốc sẽ có nhiệm kỳ 7 năm, điều này cho phép Thống đốc thông qua quan điểm trung và dài hạn để thực hiện chính sách tiền tệ hiệu quả.

Canada
Thống đốc hiện tại của Ngân hàng trung ương Canada là Stephen S. Poloz, ông là Thống đốc thứ 9, được bổ nhiệm ngày 3/6/2013.

Phó Thống đốc cao cấp

Phó Thống đốc cao cấp là Phó Giám đốc Ngân hàng Canada. Phó Thống đốc cao cấp sẽ là người giám sát kế hoạch chiến lược và hoạt động của Ngân hàng, chia sẻ trách nhiệm thực hiện chính sách tiền tệ với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị.

Tương tự Thống đốc, phó thống đốc cao cấp cũng được bổ nhiệm bởi các giám đốc độc lập với sự chấp thuận của Thống đốc trong Hội đồng (Nội các Liên bang).

Canada
Hiện tại phó Thống đốc cao cấp của Ngân hàng trung ương Canada là bà Carolyn Wilkins được bổ nhiệm vào ngày 2/5/2014 với nhiệm kỳ 7 năm.

Phó Thống đốc

Ngân hàng trung ương Canada bao gồm có 4 phó thống đốc được bổ nhiệm bởi Hội đồng quản trị có sự chấp thuận của Thống đốc và phó Thống đốc cao cấp.

4 phó Thống đốc này mỗi người sẽ chịu trách nhiệm về một nhiệm vụ riêng của Ngân hàng, đó là: chính sách tiền tệ, quản lý quỹ, tiền tệ và hệ thống tài chính.

4. Nguyên tắc hoạt động

Ngân hàng Canada là một tập đoàn Crown đặc biệt, thuộc sở hữu của chính phủ liên bang, Ngân hàng có sự tách biệt hoàn toàn với chính trị và có sự độc lập trong việc thực hiện các chức năng của mình.

Trong Hội đồng quản trị vẫn có Thứ trưởng Bộ Tài chính là thành viên nhưng sẽ không có quyền biểu quyết trong mọi hoạt động, chính sách của Ngân hàng. Còn Thống đốc và Phó Thống đốc cao cấp được Hội đồng Quản trị Ngân hàng bổ nhiệm chứ không phải bởi chính phủ liên bang. Nhân viên ngân hàng được điều chỉnh bởi chính Ngân hàng, không phải bởi các cơ quan dịch vụ công liên bang.

Các khoản chi tiêu của Ngân hàng sẽ được báo cáo với Hội đồng quản trị Ngân hàng, chứ không gửi cho Bộ Tài chính như những cơ quan Chính phủ liên bang khác. Sổ sách của Ngân hàng cũng được kiểm toán bởi các kiểm toán viên độc lập do Nội các bổ nhiệm theo khuyến nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, chứ không phải của Tổng Kiểm toán Canada.

Ngân hàng trung ương Canada chính là tổ chức tiền tệ độc lập cho phép tách bạch quyền lực để tiêu tiền và tạo ra tiền. Sự phân tách Ngân hàng ra khỏi chính trị giúp cho nó thông qua các viễn cảnh trung và dài hạn cần thiết để thực hiện chính sách tiền tệ hiệu quả.

5. Các chức năng cốt lõi của ngân hàng

Là ngân hàng trung ương của quốc gia, Ngân hàng Canada có 4 phạm vi trách nhiệm chính:

Chính sách tiền tệ

Mục tiêu của chính sách tiền tệ là giữ giá trị tiền tệ bằng cách ổn định lạm phát trong mức độ có thể kiểm soát được.

Việc giữ giá trị tiền tệ sẽ giúp người dân Canada yên tâm hơn và có thể quyết định chi tiêu, đầu tư với sự tự tin hơn, khuyến khích đầu tư dài hạn vào nền kinh tế Canada và góp phần tạo việc làm bền vững và năng suất cao hơn.

Khung chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung ương Canada bao gồm 2 thành phần chính: Kiểm soát tình hình lạm phát và tỷ giá tiền tệ linh hoạt. Khung chính sách này giúp làm cho các hành động chính sách tiền tệ dễ hiểu và cho phép Ngân hàng thể hiện trách nhiệm giải trình cho người dân Canada.

Canada
Ngân hàng trung ương Canada chịu trách nhiệm về những vấn đề tiền tệ, tài chính của đất nước.

Hệ thống Tài chính

Ngân hàng Canada hỗ trợ phúc lợi kinh tế và tài chính của Canada thông qua việc thúc đẩy một hệ thống tài chính ổn định và hiệu quả. Hệ thống tài chính của Ngân hàng bao gồm: các ngân hàng, hiệp hội tín dụng, thị trường tài chính, các hệ thống thanh toán bù trừ và thanh toán.

Ngân hàng Canada sẽ hỗ trợ bằng cách: cung cấp các dịch vụ ngân hàng, giám sát tình hình thị trường tài chính, tiến hành nghiên cứu, xuất bản những tài liệu về tiền tệ và phát triển, thực hiện chính sách phát triển kinh tế, tài chính.

Tiền tệ

Ngân hàng Canada chịu trách nhiệm cung cấp cho người dân Canada các dịch vụ ngân hàng mà họ có thể sử dụng với sự tự tin. Chiến lược tiền tệ của Ngân hàng dựa trên bốn trụ cột:

 1. Phát triển các dịch vụ ngân hàng khó giả mạo và dễ xác thực.
 2. Thường xuyên xác minh các dịch vụ ngân hàng của người đùng dể đảm bảo sự bảo mật ở mức cao nhất.
 3. Thúc đẩy việc chống hàng giả cùng các cơ quan thực thi pháp luật.
 4. Tập trung vào việc thực hiện và giám sát các chính sách, điều phối các chính sách một cách hiệu quả.

Quản lý quỹ

Ngân hàng Canada được ví như một “đại lý tài chính” của Chính phủ Canada. Nó có trách nhiệm: quản lý kho bạc, quản lý dự trữ ngoại hối của Canada và nợ bán lẻ (trong nước) và tư vấn cho Bộ Tài chính Canada về chương trình nợ bán lẻ.